Buổi tề tựu cuối năm

31.10.2018
The New Dawn - Chương trình họp mặt của IPCOMS cùng các công ty thành viên trong cùng tập đoà...
Xem thêm

Nhân viên nữ IPCOMS- Đa tài và muôn sắc

31.10.2018
Từ lâu cụm từ " tài sắc vẹn toàn" đã gắn liền để tôn vinh phái đẹp với những phẩm giá...
Xem thêm

Cùng IPComs team khám phá xứ sở chùa vàng

26.11.2018
Biển xanh cát trắng nắng vàng vẫy gọi, IPCOMS sao thể ngó lơ Thái Lan được chứ!!!!!!!!...
Xem thêm