Tuyển dụng

Quản lý và vận hành hệ thống

11.08.2018
IP Communications hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và CNTT, là nhà cung cấp thiết bị và giải pháp uy t&...
Xem thêm

Nhân viên phân tích nghiệp vụ phần mềm

13.08.2018
IP Communications đang tìm kiếm những ứng viên sáng giá cho vị trí nhân viên phân tích n...
Xem thêm

Lập trình viên Frontend

13.08.2018
IPComs đang tìm kiếm các kĩ sư công nghệ mảng Frontend trong việc phát triển sản phẩm phần mềm.
Xem thêm

Trưởng phòng hành chính nhân sự

07.06.2018
IP Communications hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và CNTT, là nhà cung cấp thiết bị và giải pháp uy t&...
Xem thêm