Kiểm thử viên phần mềm

22.08.2018
Tester đang là trào lưu công việc CNTT hot tại Việt Nam. Dành cho các ứng viên có đam mê,...
Xem thêm

Nhân viên phân tích nghiệp vụ phần mềm

13.08.2018
IP Communications đang tìm kiếm những ứng viên sáng giá cho vị trí nhân viên phân tích n...
Xem thêm

Lập trình viên Frontend

22.08.2018
IPComs đang tìm kiếm các kĩ sư công nghệ mảng Frontend trong việc phát triển sản phẩm phần mềm.
Xem thêm

Lập trình viên Backend

23.08.2018
IPComs kỳ vọng phát triển chuyên sâu trong nhiều mảng hot trend về công nghệ để bắt kịp và vươn tầm thế giới. ...
Xem thêm

Trưởng phòng hành chính nhân sự

07.06.2018
IP Communications hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và CNTT, là nhà cung cấp thiết bị và giải pháp uy t&...
Xem thêm