Phân loại: Dự án

Khu công nghiệp Đại An

01.01.2017
Theo thiết kế công trình của Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng (Bộ Xây dựng) thì công trình được ...
Xem thêm

Toà nhà VNPT 57 Huỳnh Thúc Kháng

01.01.2017
Theo thiết kế công trình của Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng (Bộ Xây dựng) thì công trình được ...
Xem thêm

Công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài gòn (Postel Corp)

01.01.2017
Theo thiết kế công trình của Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng (Bộ Xây dựng) thì công trình được ...
Xem thêm

“Phố-Nối” city – Hưng Yên

01.01.2017
Theo thiết kế công trình của Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng (Bộ Xây dựng) thì công trình được ...
Xem thêm

Tòa nhà Petrol Tower -IBMS

01.01.2017
Theo thiết kế công trình của Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng (Bộ Xây dựng) thì công trình được ...
Xem thêm

Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Mỹ Đình - Hà Nội

01.01.2017
Theo thiết kế công trình của Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng (Bộ Xây dựng) thì công trình được ...
Xem thêm