Toà nhà VNPT 57 Huỳnh Thúc Kháng

Khách hàng: IPCOMS

Địa chỉ: 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày: 01.01.2017

Theo thiết kế công trình của Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng (Bộ Xây dựng) thì công trình được xây dựng sẽ là:

  • một toà nhà 27 tầng (trong đó có 2 tầng hầm).
  • trên mái lắp cột ăng ten cao 15 - 20m.
  • diện tích xây dựng 2.185m2.
  • tổng diện tích sàn khoảng 40.000m2.

Tổng mức đầu tư công trình là 379.322 triệu đồng (nguồn vốn đầu tư của VNPT bao gồm cả vốn vay và vốn tái đầu tư).