Từ lâu cụm từ " tài sắc vẹn toàn" đã gắn liền để tôn vinh phái đẹp với những phẩm giá đáng quý, và ở IPComs điều đó không có ngoại lệ.  Bên cạnh hình ảnh những nhân viên nhanh nhẹn, tháo vác và chuyên nghiệp ta thường thấy hằng ngày, chị em phụ nữ trong IPCOMS còn là những hình mẫu sáng cho thế hệ phụ nữ hiện đại, giỏi giang mà không kém phần đắm thắm riêng có.

một buổi họp của các chị em

Tuy phải giải quyết công việc bộn bề, nhưng luôn thái độ nghiêm túc, và tích cực.

Khi giải trí, tham gia các hoạt động tập thể thì xinh đẹp vô ngần.