Trong thời buổi công nghệ số hiện nay, nhiều quy trình, công đoạn hay các hệ thống quản trị đều được mã hóa và vận hành bởi các thiết bị, phần mềm nhằm giúp cho các đối tượng sử dụng đạt được hiệu suất làm việc cao nhất. Trên cơ sở đó, các hệ cơ sở quản trị dữ liệu ra đời và đóng vai trò quan trọng trong xử lý và kiểm soát các nguồn thông tin, dữ liệu đơn lẻ. Các chức năng cụ thể của Cơ sở dữ liệu:

  •  Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu
  •  Cung cấp cách cập nhật khai thác dữ liệu
  •  Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển các truy cập vào cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo an  ninh, phát hiện và ngăn chặn các truy cập bất hợp pháp, đồng thời duy trì tính nhất quán của dữ liệu, giúp tổ chức và điều khiển các truy cập và khôi phục cơ sở dữ liệu sau sự cố về cả phần cứng và phần mềm.

Hiện nay, theo các chuyên gia của IPCOMs, các dòng cơ sở dữ liệu sau đây đang được tin dùng và đem lại hiệu quả cao trên thực tế đó là MySQL, Oracle, SQlite,Mongo DB, PostgreSql, Redis, Microsoft SQL Server, v.v

Để có thể làm chủ nguồn dữ liệu phục vụ cho hoạt động kinh doanh, có được lợi ích tối ưu từ việc khai thác và sử dụng các phần mềm công nghệ thông tin, IPCOMs sẵn lòng là đối tác với lâu dài, chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ ưu việt, chất lượng quốc tế với giá thành cho thị trường nội địa.